Trafikkdrift AS

Trafikkdrift AS er en totalleverandør av tjenester og produkter for arbeid i trafikkerte miljøer, lokalisert i Østfold. Vårt mål er å tilby kostnadseffektive løsninger som sikrer trygg og rasjonell drift. Vi har erfaring som strekker seg fra mindre oppdrag som stenging av fortau, til å utarbeide planer, og stå ansvarshavende for større samferdselsprosjekter.

hero